BEAT THE WORLD – đã xong!

Chào mọi người!

Mình đã hoàn thành xong bài hát Vocaloid đầu tay, BEAT THE WORLD! Các bạn có thể nghe tại đây trong lúc video dành cho bài hát đang được thực hiện:

Nhạc và lời: LQ2′
Thư viện Vocaloid đã dùng: Hatsune Miku V3 (DB: Original)

Lời hát gốc:

私の世界 いそがしいとクレージー
狂的な学業 本と宿題がたくさん
学生はロボットのように勉強する
創造的じゃない!柔軟じゃない!

先生は私の考えを聞かないの。
教えた事を正確に書くことだけを見たいのよ。
こんなことを続けていたら、
私のココロは壊れる!

I wanna get out of this!
I wanna get out of this!
この世界と自由の間の壁を破るの!

I’ve gotta get out of this!
I’ve gotta get out of this!
今すぐこの世界を打たせる!

私の世界 せわしいとクレージー
狂的な事務所 機械・任務がたくさん
サラリーマンはロボットのように働く
遅い速度:なし!不完全:なし!

ボスは私の身体は気にならないの。
与えた事を正確にこなすことだけを見たいのよ。
こんなことを続けていたら、
私のカラダは壊れる!

ファクトリーもこの事務所のように・・・

I wanna get out of this!
I wanna get out of this!
この世界と自由の間の壁を破るの!

I’ve gotta get out of this!
I’ve gotta get out of this!
この世界を倒せ!
この世界を壊せ right now!

クレージー!
発狂!
Beat-it-up—!

この世界から逃げたい
この世界は不公平
この世界は狂ってる
逃げたい、逃げたい、逃げたい~!

I wanna get out of this!
I have to get out of this!
自由は必要なの!
その壁を倒す!

I wanna get out of this!
I wanna get out of this!
この世界と自由の間の壁を破るの!

I’ve gotta get out of this!
I’ve gotta get out of this!
今すぐこの世界を打たせる!

Right now!
狂気!
発狂!

私はこの世界から逃げられない
カラダはずたずたにされてしまうの・・・

Nghĩa tiếng Việt:

Thế giới của tôi bận rộn và điên rồ
Việc học thật điên rồ. Nhiều (một đống) sách và bài tập.
Học sinh học như robot
Không sáng tạo! Không linh hoạt!

Giáo viên không lắng nghe suy nghĩ của tôi.
(Họ) chỉ muốn tôi viết chính xác theo những gì đã dạy.
Nếu chuyện này tiếp diễn,
Con tim tôi sẽ vỡ tan!

Tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này! (“this” ở đây chỉ hoàn cảnh của nhân vật)
Tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi sẽ phá bức tường ngăn giữa thế giới này và sự tự do!

Tôi phải thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi phải thoát khỏi hoàn cảnh này!
Hãy để tôi đánh bật thế giới này ngay lập tức!

Thế giới của tôi bận rộn và điên rồ
Cơ quan điên rồ. Nhiều (một đống) máy móc và công việc.
Nhân viên làm việc như robot
Tốc độ thấp: Không được! Không hoàn hảo: Không được!

Cấp trên không quan tâm gì tới sức khoẻ của tôi.
(Họ) chỉ muốn tôi làm chính xác theo những gì đã được giao.
Nếu chuyện này tiếp diễn,
Cơ thể tôi sẽ tan rữa!

Nhà máy cũng như cái văn phòng này thôi…

Tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi sẽ phá bức tường ngăn giữa thế giới này và sự tự do!

Tôi phải thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi phải thoát khỏi hoàn cảnh này!
Tôi sẽ đánh bật thế giới này!
Tôi sẽ phá huỷ thế giới này ngay lập tức!

Điên rồ!
Điên dại!
Đánh-bật-nó—!

Tôi muốn thoát khỏi thế giới này
Thế giới này thật bất công
Thế giới này đang đảo điên
Tôi muốn chạy thoát, chạy thoát, chạy thoát~!

Tôi muốn thoát khỏi thế giới này!
Tôi cần phải thoát khỏi thế giới này!
Tự do là tối cần thiết!
Tôi sẽ phá bỏ bức tường kia!

Tôi muốn thoát khỏi thế giới này! (“this” ở đây chỉ thế giới của nhân vật)
Tôi muốn thoát khỏi thế giới này!
Tôi sẽ phá bức tường ngăn giữa thế giới này và sự tự do!

Tôi phải thoát khỏi thế giới này!
Tôi phải thoát khỏi thế giới này!
Hãy để tôi đánh bật thế giới này ngay lập tức!

Ngay bây giờ!
Điên dại!
Điên rồ!

Tôi không thể thoát ra khỏi thế giới này
Và cơ thể (tôi) có lẽ sẽ bị xé vụn…