Chúc mừng năm mới!

Xin chào mọi người! Hôm nay là cuối năm con Ngựa rồi. Hẳn các bạn đã làm nhiều việc trong năm rồi phải không?

Giờ thì hãy mừng năm mới nào. Ngày mai là năm con Dê đó!

Đây là banner mà mình đã chuẩn bị.

Năm mới, năm con Dê. Trích nguồn ảnh: https://www.superbwallpapers.com/
(Một banner nữa trên phiên bản tiếng Nhật của trang web này là dành cho con Cừu, vì năm con Dê bên nước chúng ta ứng với năm con Cừu ở Nhật Bản.)

New Year of the Sheep. Trích nguồn ảnh: https://www.re-green.jp/
Chúc mừng năm mới!