Bản demo thứ hai của BEAT THE WORLD!

Chào mọi người! Hai tuần trước mình đã đăng một bản demo của bài hát Vocaloid đầu tay của mình, mang tên BEAT THE WORLD, ở đây.

Hôm nay, một bản demo nữa của bài hát này được đăng lên SoundCloud. Các bạn có muốn nghe không?

Giọng hát đang được biên tập. Bản cuối cùng của bài hát sẽ được giới thiệu trên SoundCloud và website này, sau đó một video của bài hát sẽ được đăng lên YouTube và Nico Nico!