Mở cửa hai trang SoundCloud và Tumblr!

Kyaaaaaah! Hôm nay mình khởi động hai tài khoản SoundCloud và Tumblr! Đây:

SoundCloud: https://soundcloud.com/LQ2_apostrophe
Và các bạn có thể thấy, mình cũng đã đăng một bản demo của bài hát Vocaloid đầu tay của mình lên trang này, tên là BEAT THE WORLD. Mong các bạn thích nó!

Tumblr: https://LQ2-apostrophe.tumblr.com/

Mình rất vui được gặp các bạn trên hai trang mạng trên!